top of page
fresh_fruit_edit_episode1_uncompressed_v

Amadán

 

Is dráma grinn suite beoite do dhaoine fásta é Amadán. Suite ar bhóthar ciúin tuaithe, leanann an clár beirt thoradhdhíoltóir uaillmhianach, Lacey agus Seán Patrick, agus na deacrachtaí a mbaineann le cuma oiriúnach a choimeád orthu tar éis teachta a gcustaiméir béadánach, Josie.


Féach ar na físeáin shamplacha anseo


(Note: These sample videos were preformed by non Irish speakers but the final commissioned series will have fluent Irish speaking voice-over actors.)

Tuin: Manglam Father Ted agus South Park.


Príomhcharachtair: Toradhdhíoltóirí Lacey agus Seán Patrick, a gcustaiméir laethúil Josie.


Gear Achoimre: I veain cois bhóithre tuaithe in Éirinn, buaileann toradhdhíoltóir uaillmhianach agus a chomh-oibrí ró-mhacánta le deacrachtaí agus iad ag déanamh iarrachta cuma ionracais a choimeád suas - go h-áirithe tar éis teachta custaiméara cúlchaintigh.


Cuntas: Is é Amadán an fhrithnimh fhoirfe don iomaí cláir bia ceardaí béalchráifeacha. Tosnaíonn gach aon eipeasóid leis an mbeirt thoradhdhióltóir sa veain ag caint leis an gceamara díreach, ag iarraidh a thorthaí a dhíoladh le h-oráid mhargaíochta dhea-chleachta. Roimh fhada, bristear an bréag ionracais seo nuair a thagann Josie - a gcustaiméir diabhalta. Tosnaíonn sí ag scaoileadh cúlchainte doimhne an tsráidbhaile, Ballylanger. Píosa le píosa, tagann an fhírinne ghránna amach, ag plé le toradhdhíoltóir amháin nó leis an mbeirt acu de ghnáth, agus ag cur a bpleananna measúlachta i bhfíorbhaol.


Croí mothúchánach: Tugann gaol athairiúil le Seán Patrick Lacey agus an nasc domhain idir Sheán Patrick agus a bhean chéile mharbh croí bogthe don chlár, agus téid i gcodarsnacht leis na scéalta drabhláis.


Stíl: Tugann an stíl léaráide gearrthóige, an beochan furasta agus an úsáid de phrapaí fótagrafacha atmaisféar tí-dhéanta don chlár, ag neartú an téama ionracais. Téann sé seo i ndeachodarsnacht leis an dearadh carachtar gránna.

bottom of page